Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Thứ Tư - 19/06/02019
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 
  Hướng dẫn một số nội dung tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018
Số hiệu: 02/HD-HĐKTSH
Ngày ban hành: 08/01/2019
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 5878  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 443
Địa chỉ URL:

XÃ HỘI 
CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH