Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Thứ Sáu - 24/01/02020
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 

Không tồn tại tài liệu

XÃ HỘI 

Đưa chính sách bảo hiểm đến với người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, BHXH tỉnh có sự đổi mới toàn diện ở tất cả lĩnh vực hoạt động của ngành. Trong đó, có việc mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng, nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH