Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Thứ Bảy - 15/08/02020
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 
  Đề nghị các đ/c cập nhật biểu báo cáo mới và gửi cho đc Thanh thao địa chỉ Hoanghungthanh6@gmail.com trước 10h ngày hôm nay 14/01/2020
Số hiệu: THÔNG BÁO
Ngày ban hành:
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 328  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 130
Địa chỉ URL:

XÃ HỘI 

Ba Chẽ: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Ba Chẽ luôn quan tâm và coi trọng vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn, qua đó, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH