Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
Số hiệu: 456-BC/TU
Ngày ban hành: 04/12/2023
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 2630  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 14
Địa chỉ URL: