Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 04-NQ/HU ngày 07/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số hiệu: 1331-BC/HU
Ngày ban hành: 14/12/2023
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 28642  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 29
Địa chỉ URL: