Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
  V/v hướng dẫn thực hiện về thu nộp thuế các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định tại Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND
Số hiệu: Số: 913/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 26/3/2024
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 847  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 91
Địa chỉ URL: