Văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT 
  V/v thành lập Ban Giám khảo chấm thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024
Số hiệu: Số: 71/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành: 10/4/2024
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 860  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 89
Địa chỉ URL: