Văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT 
  V/v Triệu tập giáo viên tham gia hỗ trợ phục vụ Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V nhiệm kỳ 2024-2029
Số hiệu: 269/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/4/2024
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 848  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 139
Địa chỉ URL: