Văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT 
  V/v thông báo triệu tập học sinh môn Điền kinh tập luyện và tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024, Khu vực II
Số hiệu: Số: 270/PGDĐT-THCS
Ngày ban hành: 19/4/2024
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 3155  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước:
Số lần tải về: 78
Địa chỉ URL: