Hội nghị tập huấn tổ chức hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho CBQL và GVMN

 Trong 3 ngày (09-11/01/2017), tại Phòng họp tầng 4 khu Hành chính huyện, Phòng GD&ĐT Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị tập huấn tổ chức hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho CBQL và GVMN. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giản Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng GD&ĐT Đầm Hà.

 

Đ/c Giản Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Đầm Hà phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non về chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ nhằm thực hiện chất lượng chương trình giáo dục mầm non; giúp các nhà trường triển khai có hiệu quả nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 100% CBQL và GVMN trên toàn huyện, tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã tham gia phát biểu, thảo luận xây dựng thêm các ý kiến cho nội dung tập huấn nhằm đưa ra những cách làm hay nhất trong quá trình triển khai nhiệm vụ giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non.

Học viên tham gia phát biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị tập huấn CBQL và GVMN đã được khắc sâu thêm các nội dung, làm hành trang cho mỗi cá nhân trong chăm sóc và giáo dục trẻ theo quan điểm GDMN lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo; xây dựng và sử dụng môi trường GD; trong tổ chức hoạt động vui chơi, hoạt động học; trong việc hợp tác với cha mẹ trẻ để chăm sóc, giáo dục trẻ và GD lấy trẻ làm trung tâm trong chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

Lê Thị Thanh Trăng – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đầm Hà