Tin tức sự kiện 
Untitled [2] 
Nhập nội dung vào đây

Công bố và trao các Quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học năm học 2017-2018

Ngày 01/8/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học năm học 2017-2018.