Công bố và trao các Quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học năm học 2017-2018

 Ngày 01/8/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học năm học 2017-2018.

Đ/c Vũ Thị Vui, Trưởng phòng Nội vụ trao Quyết định cho Ông Nguyễn Hữu Lợi, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Lợi

Ngày 28/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký các Quyết định về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học kể từ ngày 01/8/2017 đối với 8 ông, bà có tên sau:

(1). Luân chuyển, bổ nhiệm Ông Lê Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng GD&ĐT giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình;

(2). Điều động, bổ nhiệm Bà Hà Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Đầm Hà giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lập;

(3). Luân chuyển Ông Phan Văn Bổng, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Lợi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS xã Đầm Hà;

(4). Luân chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chuyên viên Phòng GD&ĐT giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Lợi;

(5). Luân chuyển Ông Nguyễn Văn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đại Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quảng An;

(6). Luân chuyển Bà Nguyễn Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quảng An giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đại Bình;

(7). Luân chuyển Bà Đặng Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường MN Đại Bình;

(8). Luân chuyển Bà Phan Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường MN Đại Bình giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Bình.

Đ/c Tô Xuân Lợi, Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí CBQL của các nhà trường

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và tập thể các nhà trường, đồng chí Tô Xuân Lợi – Trưởng phòng GD&ĐT nhấn mạnh: Yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chủ động nghiên cứu để hiểu, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ mới được giao và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với tập thể các nhà trường khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho năm học mới 2017-2018.

Tổ Tổng hợp Phòng GD&ĐT tặng hoa chúc mừng đ/c Lê Trung Hiếu, Chuyên viên Phòng GD&ĐT được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới được giao, các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện và các phòng ban liên quan của huyện Đầm Hà; đồng thời hứa sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao./.

Nguyễn Văn Tám – Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đầm Hà