Thường trực Huyện ủy cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm về nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 9/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có  Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.

Đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT trình bày kế hoạch

Đại biểu phát biểu tham gia ý kiến

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo cần rà soát, đánh giá chất lượng giáo dục Đầm Hà qua từng cấp học; đẩy mạnh công tác chuyên môn; tổ chức hội nghị hiệu trường các trường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; hoàn thành chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm 2024...