Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế công tác mua sắm trang thiết bị giáo dục

Ngày 11/1, đồng chí Hoàng Vĩnh khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế công tác mua sắm trang thiết bị giáo dục và một số công trình văn hóa, công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Vĩnh khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế công tác mua sắm trang thiết bị giáo dục tại trường THCS Thị trấn Đầm Hà và trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà. Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả và một số vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan, đồng chí đề nghị: Đối với các trang thiết bị mua sắm năm 2023, các trường học tiếp tục rà soát, kiểm tra chất lượng, thông số kỹ thuật, đối chiếu với hợp đồng, kiên quyết không nhận bàn giao đối với các thiết bị không đúng quy cách hợp đồng; đồng thời đề xuất, kiến nghị các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan để Phòng GD&ĐT huyện tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT. Đối với các trang thiết bị giáo dục mua sắm năm 2024, các trường học chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo, đăng ký trước ngày 20/1/2024.