Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện khảo sát chất lượng giáo dục tại các trường học trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đào Biên Thùy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đến khảo sát tại trường THCS Quảng Lâm và trường Tiểu học Quảng An. Qua nghe lãnh đạo các trường đã báo cáo tình hình kết quả học tập của học sinh trong học kỳ 1, tình hình chất lượng giáo dục của đơn vị và qua khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, nơi ăn ở bán trú của các em học sinh, cũng như công tác chuẩn bị tổ chức “Bữa cơm cho em” cho các em học sinh bán trú tại trường THCS Quảng Lâm của Đoàn thanh niên huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường rà soát, đánh giá lại kết quả học tập trong học kỳ 1 để tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới; rà soát lại tất cả các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện chương trình đảm bảo không cháu nào không có tết. Giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo liên đội các trường học tổ chức các phong trào vì bạn nghèo có tết, trong đó tập trung vào các bữa ăn bán trú cho các cháu học sinh đang ăn ở bán trú tại các trường; chuẩn bị tổ chức tốt hoạt động “Bữa cơm cho em” cho các em học sinh bán trú tại trường THCS Quảng Lâm. Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường cần đảm bảo chế độ, chính sách cho các thầy cô, thu nhập tăng thêm trong dịp tết; rà soát lại cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên, học sinh nghỉ tết đảm bảo an toàn; các trường tập trung chỉ đạo các liên đội vận động, tuyên truyền, cho học sinh ký cam kết không sử dụng pháo nổ, thả đèn trời, không tàng trữ, tự chế tạo các vật liệu nổ trong dịp tết; các trường đảm bảo công tác trực lãnh đạo trong dịp tết.