PHÒNG GIÁO DỤC ĐẦM HÀ THAM GIA HỘI THI VOVINAM HỌC SINH PHỔ THÔNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XI, NĂM HỌC 2023 – 2024

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND huyện Đầm Hà Về việc thành lập Đoàn vận động viên dự thi Giải võ Vovinam Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024. Từ ngày 11/01/2024 đến ngày 12/01/2024, tham gia giải Vovinam Hội khỏe phù đổng tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024 tại trường THPT Quảng Hà, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh. Bế mạc Giải Vovinam hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh, đoàn vận động viên huyện Đầm Hà xuất sắc đoạt 13 huy chương (02 Vàng, 04 Bạc, 07 Đồng), cờ Ba toàn đoàn, cờ Ba đồng đội THPT, cờ khuyến khích (xếp thứ 4) đồng đội THCS.