Danh mục 
Văn bản mới nhất 
Văn bản download nhiều nhất 
Văn bản 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 398-KH/HU Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 28/02/2024
2 Bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
3 Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
4 400-KH/HU Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh 05/3/2024
5 1436-CV/HU Công văn của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, trang trí mừng Đảng, mừng Xuân, vui Tết, đón Xuân Giáp Thìn năm 2024 29/01/2024
6 1331-BC/HU Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện NQ số 04-NQ/HU ngày 07/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 14/12/2023
7 42-CTr/HU Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024 18/12/2023
8 18-QC/HU Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 18/8/2023
9 825-QĐ/HU Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130/2020 NĐ/CP ngày 30/10/2020 của chính phủ 25/12/2023
10 Số 93/KH-UBND Đề nghị Chủ cơ sở mầm non tư thục, Hiệu trưởng các trường MN nghiêm túc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2019 17/5/2019
1 2