Tổ chức Phòng GD&ĐT 


PHẠM VĂN BÌNH:

TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm; Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880266

Số điện thoại di động: 0912949266

E.mail: binhphamttdh@gmail.com

GIẢN THỊ THANH THỦY:

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 Trình độ LLCT: Cao cấp

 Số điện thoại văn phòng: 02033880400

 Số điện thoại di động: 0983508404

 E.mail:gianthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 NGUYỄN THU HIỀN: 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Thạc sĩ QLGD

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880400

Số điện thoại di động: 0986484289

E.mail:Nguyenthuhien.dh@quangninh.gov.vn

 

 HÀ ĐỨC CƯỜNG

PHỤ TRÁCH THỐNG KÊ - KẾ HOẠCH

Trình độ chuyên môn: ĐH Tin

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033506898

Số điện thoại di động: 0982.325.866

E.mail: Haduccuong@quangninh.gov.vnPHAN HÙNG GƯƠM:

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT:Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333880687

Số điện thoại di động: 0978099786

E.mail: phanhungguom@quangninh.gov.vn

 

PHẠM VĂN AN

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0985846856

E.mail: phamvanan@quangninh.gov.vn

 

NGUYỄN GIANG SƠN

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0827465628

E.mail: nguyengiangson@quangninh.gov.vnTRẦN MINH TRANG

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN MẦM NON

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0384494712

E.mail: tranminhtrang@quangninh.gov.vn


HOÀNG HÙNG THANH:

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 01687.133888

E.mail: hoanghungthanh@quangninh.gov.vn