Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Chủ Nhật - 18/11/02018
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số: 4309/QĐ-UBND Quyết định về việc hợp đồng lao động có thời hạn 16/11/2018
2 Số 8567/UBND-GT1 V/v tăng cường nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe máy và đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam 15/11/2018
3 Số: 365/TB-PHMC Thông báo tuyến sinh Chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh 15/11/2018
4 Số: 153/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ 07/11/2018
5 THÔNG BÁO TỔ TỔNG HỢP Về việc tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện theo NĐ số 72/2018/NĐ-CP
6 Số: 446/PGD&ĐT-TTH V/v thành lập Đoàn dự các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20-11-2018 15/11/2018
7 Số 167-CV/VPHU Về việc cung cấp thông tin liên lạc để xây dựng cuốn danh bạ điện thoại 12/11/2018
8 Số 443/PGD&ĐT-THCS Vv triệu tập giáo viên tham gia tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh chương trình 10 năm cấp THCS. 12/11/2018
9 Thông báo TTH Đề nghị rà soát thông tin CBQL, GV, NV nghỉ hưu 2019 13/11/2018
10 Thông báo TTH Đề nghị các trường tiếp tục rà soát đối chiếu giữa hồ sơ Đảng và HS Viên chức và gửi thông tin về Phòng Nội vụ để Tổng hợp. Liên hệ Đ/c Bùi Hà 13/11/2018
XÃ HỘI 
CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH