Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Thứ Hai - 25/03/02019
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 89/PGD&ĐT-CMMN v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh trường học, vệ sinh ATTP 22/3/2019
2 Số 5418/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành một số cơ chế và biện pháp điều hành NSNN năm 2019
3 Số 363/UBND V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 21/3/2019
4 Số 19/KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019 và năm học 2019-2020 21/3/2019
5 Số 84/PGDĐT-THCS V/v Triệu tập giáo viên tập huấn tăng cường xây dựng câu hỏi và sử dụng ngân hàng đề thi trên mạng. 21/3/2019
6 Số 82/PGD&ĐT-THCS V/v triển khai thực hiện Công văn số 352/UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Đầm Hà “V/v tăng cường chỉ đạo phòng ngừa vi phạm, tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi”. 21/3/2019
7 Số 81/PGD&ĐT-THCS V/v tổ chức phát động, hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, “Ngày Quốc tế Hạnh phúc” và kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2019 trong ngành GDĐT. 21/3/2019
8 Thông báo khẩn
9 THÔNG BÁO KHẨN
10 THÔNG BÁO: đề nghị các đơn vị trường học nhập báo cáo BHYT theo mẫu đính kèm và gủi cho Đ/c Thanh theo địa chỉ Hoanghunhthanh@quangninh.gov.vn đúng 10h ngày hôm nay 21/3/2019 để làm báo cáo khẩn cho SGD&ĐT.
XÃ HỘI 
CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH