Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Chủ Nhật - 22/10/02017
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số: 529/PGD&ĐT-TTH V/v lập danh sách nguyên cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn huyện 21/10/2017
2 Số 528/PGD&ĐT-THCS V/v thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 20/10/2017
3 1891/UBND-GD V/v đồng ý cho các đơn vị trường học triển khai công tác XHH trong năm học 2017-2018 20/10/2017
4 THÔNG BÁO V/v nộp bản đăng ký bộ sách luyện tập kiểm tra định kỳ Toán- Tiếng Việt năm học 2017- 2018 20/10/2017
5 Số: 526/PGD&ĐT-TTH V/v triển khai thực hiện sau Kết luận thanh tra hành chính tại một số đơn vị trường học năm học 2016-2017 20/10/2017
6 Số: 526/PGD&ĐT-TTH V/v triển khai thực hiên sau Kết luận than tra hành chính tại một số đơn vị trường học năm học 2016-2017 20/10/2017
7 Số: 527/PGD&ĐT-TH V/v triệu tập cán bộ, giáo viên trung tâm HTCĐ xã, thị trấn tham gia tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá khi thực hiện chương trình xóa mù chữ và GDTTSKBC năm 2017 20/10/2017
8 Số: 524/PGD&ĐT-CMMN V/v hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2017-2018 20/10/2017
9 Về việc đánh giá tình hình thực hiện khoán chi phí hành chính, khoán chi phí hoạt động năm 2015,2016 ( Đề nghị các Đ/c Kế toán trường gửi báo cáo vào địa chỉ gmail của đ/c Kế toán phòng trước 10h ngày 20/10/2017)
10 Số: 525/PGD&ĐT-TTH (Bổ sung biểu Tổng hợp) V/v rà soát, bổ sung các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP giai đoạn 2019-2021 19/10/2017
XÃ HỘI 
CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH