Hồ Chí Minh 
Lịch công tác 
Hôm nay: Thứ Ba - 21/05/02019
Hiện không có dữ liệu!
Thống kê truy cập 
  ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG RÀ SOÁT LẦN CUỐI DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG SỚM 2019
Số hiệu: TB TỔ TỔNG HỢP
Ngày ban hành: 05/12/2018
Người ký:
Nguồn:
Kích thước: 15613  KB
Tải về: Click vào đây để tải về
Xem trước: Click vào đây để xem
Số lần tải về: 147
Địa chỉ URL:

XÃ HỘI 
CHÍNH TRỊ 
Tài nguyên mới nhất 
Năm 2017 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


CỔNG THÔNG TINH ĐIỆN TỬ QUẢNG NINH 

THƯ ĐIỆN TỬ 

CÔNG CHỨC QUẢNG NINH